Έργα Πρασίνου -
25510 26867
info@ergaprasinou.gr

Παρουσίαση εταιρείας

Σύντομο ιστορικό

Η ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 2002 αναλαμβάνοντας την κατασκευή έργων πρασίνου. Το 1987 ξεκίνησε την δραστηριότητα της με την μορφή προσωπικής εταιρείας του κ. Λειβαδίτη Γεωργίου. Τον Ιανουάριο του 2002 ιδρύεται, σύμφωνα με τον νόμο 2219 του 2001, η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ‘’ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε.’’ με διακριτό τίτλο ‘’ ΕΡΓΟΠΡΑΣΙΝΟ Α.Τ.Ε.’’. Η πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια είναι ανοδική. Η εξειδίκευση της εταιρείας σε έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, το σύγχρονο μηχανικό, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μαζί με το ιδιόκτητο φυτώριο, κατατάσσουν σήμερα την εταιρεία στην πρώτη θέση πανελλαδικά. Η καλή σχέση με τον πελάτη και η άψογη κατασκευή και παράδοση του έργου σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της επιστήμης και της οικολογίας, αποτελούν τις βασικές αρχές της εταιρείας. Τα στελέχη της εταιρείας με άριστη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία, καταβάλλουν ιδιαίτερη προθυμία, ζήλο και ήθος για την άψογη εκτέλεση του έργου.


Τομείς δραστηριότητας

Η εταιρεία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εγκατάσταση έργων πρασίνου και δασοτεχνικών έργων. Δασοτεχνικά έργα θεωρούνται η μελέτη και εκτέλεση τοπογραφήσεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τεχνικής εργασίας διευθετήσεως χειμάρρων, διαχείρισης και εκμετάλλευσης δασών , αναδασώσεων, φυτωρίων, περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικής οδοποιίας , και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου. Οι μελέτες αναλόγως του κυρίου αντικειμένου διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :

1. Μελέτες Δασικές (Διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, γήρανση βράχων).

2. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

Στόχος της εταιρείας είναι:

  • • Να κατανοεί το πρόβλημα
  • • Να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στον πελάτη
  • • Να κατασκευάζει με σύγχρονες τεχνολογίες και βασικές αισθητικές - περιβαλλοντικές αρχές το έργο
  • • Να ελέγχει, να συντηρεί και να παρακολουθεί τη λειτουργία του έργου
  • • Να το παραδίδει άψογο και εγκαίρως