Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Υπογραφή Σύμβασης Φυτοτεχνικών Εργασιών

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Σιδηροδρομικού Άξονα ΠΑΤΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ / ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (ΠΑΘΕ/Π) που υλοποιείται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 03-11-2016, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα,  η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθεροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής από τον Σ.Σ. Τιθορέας  Χ.Θ. 164+000 έως την Χ.Θ. 169+737 πριν την είσοδο της σήραγγας Καλλιδρόμου και από την έξοδο της σήραγγας Καλλιδρόμου Χ.Θ. 178+924,45 έως την Χ.Θ. 181+645 και Χ.Θ. 197+319,26 έως την Χ.Θ. 202+466,26» , με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 1.015.203,04 ευρώ, με την χρηματοδότηση να προέρχεται από τον μηχανισμό ‘Συνδέοντας την Ευρώπη’ (Connecting Europe Facility) 2014 – 2020 και από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται να γίνει σε 36 μήνες.

Η σύμβαση αυτή αποτελεί την πρώτη από πέντε εργολαβίες πρασίνου στο τμήμα τη ς σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σ ταθμό της Τιθορέας έως τον αντίστοιχο του Δομοκού.

Σκοπός των φυτοτεχνικών εργασιών είναι η προστασία από τ ις διαβρώσεις των ορυγμάτων και επιχωμάτων που κατασκευάστηκαν , η σταθεροποίηση των πρανών και συγχρόνως η περιβα λλοντική αποκατάσταση του τοπίου.