Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΕΡΓΟ: «Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμό, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή Κεντρικής Ελλάδας δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής Ελλάδας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ), των τμημάτων γραμμής Αθήνας, Λαμίας και Λάρισας». Προϋπολογισμού: 491.339,49 Ευρώ.

ΕΡΓΟ:«Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμό, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σταθμών και εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας γραμμής Μακεδονίας – Θράκης (ΥΓΜΘ), των τμημάτων γραμμής Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Δράμας & Αλεξανδρούπολης». Προϋπολογισμού: 625.092,15 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός και περιποίηση των αναδασώσεων στο περιαστικό δάσος Παλαγίας». Προϋπολογισμού: 111.524,00 Ευρώ.

«Εργασίες αποψίλωσης και ζιζανιοκτονίας σε σταθμούς βάσης του δικτύου GSM-R»

ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα Καθαρισμών Ζωνών στα Δημόσια Δάση Τατοΐου, Φυλής & Νοτίων Κλιτύων Όρους Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 2.765.255,65 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Διαχειριστικά Μέτρα και Έργα Αντιπυρικής ροστασίας του Δάσους Αμαλιείου». Προϋπολογισμού: 449.685,20 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός και περιποίηση της βλάστησης κατά μήκος των δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων, στο δάσος Καβάλας». Προϋπολογισμού: 846.000,00 Ευρώ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Αποψίλωσης –Ζιζανιοκτονίας των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΤΟΜΕΊΣ: Βόρειος –Ν.Μεσημβρία, Σιδηρόκαστρο & Βορειανατολικός - Βισθωνίδα».Προϋπολογισμού: