Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παρατηρητηρίων και μονοπατιών στο Δέλτα του Έβρου». Προϋπολογισμού: 320.000,00 Ευρώ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΡΑΝΑ

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ