Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΕΡΓΟ: «Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Προϋπολογισμού: 636.180,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εφαρμογή ασβέστη και ζεόλιθου για την υγιεινοποίηση παραμένουσας λυματολάσπης βιολογικού Αλεξανδρούπολης και διάθεση της στη γεωργία».

 

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση ζημιών και υποδομών από θεομηνία του χειμώνα στο Ν. Έβρου. Υποέργο: Καταπολέμηση κουνουπιών σε στραγγιστικές τάφρους.» Προϋπολογισμού: 600.000,00 Ευρώ.