Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Συντήρηση χώρων πρασίνου σε πάρκα, νησίδες, παιδικούς σταθμούς, κοινόχρηστες και παραλιακές εκτάσεις του Δήμου Κομοτηνής». Προϋπολογισμού: 199.29,75 Ευρώ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμό, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή Κεντρικής Ελλάδας δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής Ελλάδας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ), των τμημάτων γραμμής Αθήνας, Λαμίας και Λάρισας». Προϋπολογισμού: 491.339,49 Ευρώ.

ΕΡΓΟ:«Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμό, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σταθμών και εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας γραμμής Μακεδονίας – Θράκης (ΥΓΜΘ), των τμημάτων γραμμής Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Δράμας & Αλεξανδρούπολης». Προϋπολογισμού: 625.092,15 Ευρώ.

«Αναδάσωση στη θέση «ΚΟΥΛΑ» Περιφέρειας Δ.Δ Ασσήρου Δήμου Λαγκαδά Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Προϋπολογισμού: 855.000,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Αντιπυρική προστασία Πυρήνα Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 2.347.679,65 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός και περιποίηση των αναδασώσεων στο περιαστικό δάσος Παλαγίας». Προϋπολογισμού: 111.524,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Νίψα – Σλίβα - Αισύμη». Προϋπολογισμού: 336.000,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παρατηρητηρίων και μονοπατιών στο Δέλτα του Έβρου». Προϋπολογισμού: 320.000,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με κεφαλληνιακή ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών: Γκούρα – Διάσελο Πανός και Βιλλάνι του καμένου ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 617.408,00 Ευρώ.

Σελίδα 1 από 4