Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 33

ΕΡΓΑΣΙΑ:«Συντήρηση χώρων πρασίνου σε πάρκα, νησίδες, παιδικούς σταθμούς, κοινόχρηστες και παραλιακές εκτάσεις του Δήμου Κομοτηνής». Προϋπολογισμού: 199.29,75 Ευρώ.

Το έργο αφορούσε την συντήρηση του πρασίνου των πάρκων, των νησίδων κλπ συγκεκριμένων περιοχών με εργασίες όπως άρδευση, κοπή χλόης, διαμόρφωση θάμνων, σχηματισμό λεκανών άρδευσης κ.α.