Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 29

«Αναδάσωση στη θέση «ΚΟΥΛΑ» Περιφέρειας Δ.Δ Ασσήρου Δήμου Λαγκαδά Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Προϋπολογισμού: 855.000,00 Ευρώ.

Η  παρούσα   εργολαβία   αφορούσε  αναδασωτικές εργασίες με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από διαβρώσεις, πλημμύρες και άλλα χειμαρρικά φαινόμενα, στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, στην αναψυχική εκμετάλλευση του δάσους από κατοίκους και επισκέπτες, στην οικολογική αναβάθμιση της περιοχής με την αύξηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία της περιοχής από καταπατήσεις και παράνομες εκμεταλλεύσεις.