Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 27

ΕΡΓΟ: «Καθαρισμός και περιποίηση των αναδασώσεων στο περιαστικό δάσος Παλαγίας». Προϋπολογισμού: 111.524,00 Ευρώ.

Το έργο αφορούσε καθαρισμούς και ενίοτε κλαδεύσεις, ασθενείς αραιώσεις και περιποίηση της βλάστησης με παράλληλη συγκέντρωση και θρυμματισμό των φυτικών υπολειμμάτων (κλαδιά, κορμοί κλπ.) και διασκορπισμό τους μέσα στο δάσος. Σκοποί ήταν οι εξής:

  1. H αντιπυρική προστασία διότι η εν λόγω δασική περιοχή αποτελείται τόσο από ανώροφο όσο και στον υπόροφο από εύφλεκτα δασοπονικά είδη μεγάλης πυκνότητας
  2. Η αισθητική του τοπίου

Η διατήρηση της ισορροπίας στο ισοζύγιο των θρεπτικών συστατικών του εδάφους.