Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 24

ΕΡΓΟ: «Αναδασωτικά έργα και εργασίες με κεφαλληνιακή ελάτη σε επιφάνειες των περιοχών: Γκούρα – Διάσελο Πανός και Βιλλάνι του καμένου ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 617.408,00 Ευρώ.

Σκοπός του έργου ήταν οι αναδασωτικές εργασίες (διάνοιξη λάκκων, φυτεύσεις, λιπάνσεις, βοτάνισμα και σκάλισμα λάκκων φύτευσης, πότισμα φυτών) του καμένου ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης και την προστασία του εδάφους από την διάβρωση.