Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 21

ΕΡΓΟ: «Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης πρανών τμημάτων Εγνατίας Οδού από Ηγουμενίτσα έως Άραχθο (1.1.2 - 3.1)». Προϋπολογισμού: 1.190.000,00 Ευρώ.

Η  παρούσα   εργολαβία   αφορούσε  την  εγκατάσταση  χλοοτάπητα  και  σε   εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου σε πρανή τμημάτων της Εγνατίας Οδού προς αποφυγή διαβρώσεων και σταθεροποίηση των επιφανειών τους, όπου είχε καταστραφεί η επιφανειακή βλάστηση.