Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 19

ΕΡΓΟ: «Πρόγραμμα Καθαρισμών Ζωνών στα Δημόσια Δάση Τατοΐου, Φυλής & Νοτίων Κλιτύων Όρους Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 2.765.255,65 Ευρώ.

Στο έργο πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της δασικής επιφάνειας με απομάκρυνση των ξερών υπολειμμάτων, φρυγάνων, καθώς και του υπορόφου, αποκλάδωση των δένδρων (περίπου στο 1/3 του ύψους τους) και αραίωση, μετατόπιση των υπολειμμάτων καθαρισμού, θρυμματισμός των υπολειμμάτων και σκόρπισμα πριονιδίων και μεταφορά μη θρυμματιζομένων υπολειμμάτων καθαρισμού με σκοπό τη μείωση των δασικών πυρκαγιών και την ευκολότερη αντιμετώπιση τους.