Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

Έργο 20

ΕΤΑ ΕΡΓΑ στα ΕΤΑ Α.Ε.

  • «Συντήρηση πρασίνου στο Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού»
  • «Καθαρισμός – αποψίλωση υψηλής βλάστησης στο Υποκατάστημα Ακτή – Κάμπινγκ Θερμαϊκού»
  • «Αποψίλωση & αποκομιδή υλικών στο υποκατάστημα Μαρίνα Βουλιαγμένης»
  • «Εργασίες ποτίσματος αναδασώσεως στο υποκατάστημα Ι.Π. Καϊάφα  (θερινή περίοδος 2010)»
  • «Συντήρηση πρασίνου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στο Σχινιά, εξαιρουμένης της υδροχαρούς βλάστησης εντός του αγωνιστικού και βοηθητικού στίβου, διάρκειας 3 μηνών)»
  • «Γενικός καθαρισμός κάμπινγκ και πλατανοδάσους 2010 στο υποκατάστημα κάμπινγκ Ολύμπου»
  • «Κλάδεμα θάμνων, κόψιμο γκαζόν - χόρτων 2010 στο υποκατάστημα κάμπινγκ Ολύμπου»