Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

ΕΡΓΟ: «Αντιπυρική προστασία Πυρήνα Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας». Προϋπολογισμού: 2.347.679,65 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Νίψα – Σλίβα - Αισύμη». Προϋπολογισμού: 336.000,00 Ευρώ.