Τηλέφωνο:  25510-26867
email: info@ergaprasinou.gr

«Αναδάσωση στη θέση «ΚΟΥΛΑ» Περιφέρειας Δ.Δ Ασσήρου Δήμου Λαγκαδά Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Προϋπολογισμού: 855.000,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Συμπλήρωση και βελτίωση της βλάστησης του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης». Προϋπολογισμού: 1.300.000,00 Ευρώ.

ΕΡΓΟ: «Μελέτη Αναδάσωσης Αγροδασοκτήματος Κτήμα Ωρωπού».Προϋπολογισμού: 356.597,78 Ευρώ.